Categories
โรคผิวหนังแข็ง

5 กดจุดแก้โรคผิวหนังแข็ง Scleroderma

โรคหนังแข็ง Scleroderma เป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสียสมดุลไปจนเกิดอาการผิดปกติที่เนื้อเยื่อผิวหนัง เกิดการสร้างเนื้อเยื่อที่หนาตัวขึ้นและรัดตึง และสามารถส่งผลไปถึงอวัยวะภายในเราได้

การรักษาโรคหนังแข็งในทางแพทย์แผนจีน มีการประยุกต์การกดจุด มาใช้เพื่อการบำรุงชี่และระบบการหมุนเวียนเลือดให้ทำงานดีขึ้น

ในทางแพทย์แผนจีน ภาวะมีการวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยโรคหนังแข็งอาจมีภาวะ ชี่ม้ามพร่อง ชี่ตับพร่อง ชี่ไตพร่อง ทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายไม่ดี

จึงมีการใช้การกดจุดเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของชี่และระบบเลือดให้ดีขึ้น โดยจุดที่แนะนำมี 5 จุดตามนี้เลยค่ะ

  1. จุดม้ามเหนือตาตุ่ม
จุดกดรักษาโรคหนังแข็งเหนือตาตุ่ม

2. จุดเหนือสะดือ

จุดเหนือสะดือ scleroderma

3. จุดใต้เข่า

แพทย์แผนจีน จุดกดแก้หนังแข็งใต้เข่า

4. จุดใต้ตาตุ่ม

จุดกดรักษาโรคหนังแข็งใต้ตาตุ่ม

5. จุดเหนือก้นกบ

scleroderma หลัง

แนะนำกดจุดเหล่านี้ค้างไว้ไม่นานแล้วปล่อยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของระบบเลือดในร่างกายให้ดีขึ้น

เลือดคือหัวใจของการซ่อมแซมรักษาในร่างกาย เพราะเป็นแหล่งสารอาหารของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย

ถ้าเซลล์ในร่างกายอ่อนแอ อวัยวะก็จะอ่อนแอ และทำงานได้ไม่ดีจนเกิดโรคที่เสียสมดุลต่างๆตามมาได้ง่าย..

โรคหนังแข็งก็คือโรคที่ระบบร่างกายเสียสมดุลไป ภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ การรักษาจึงจำเป็นต้องฟื้นฟูให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองกลับมาสู่ภาวะปกติตามธรรมชาติให้ได้ ก็จะช่วยแก้ได้ที่สาเหตุของโรคหนังแข็งนั่นเองค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ