Categories
โรคผิวหนังแข็ง

5 คำถามถามบ่อยโรคหนังแข็ง

โรคหนังแข็งนานไหมกว่าจะดีขึ้นได้?

โรคผิวหนังแข็ง (Scleroderma) เป็นโรคที่มีระยะการดำเนินโรคนานหลายปีถ้ารีบรักษาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก็มักจะหายได้เร็ว 

แต่หากปล่อยไว้ ในผู้ป่วยที่เป็นระยะต้นบางรายก็สามารถหายเองได้ในไม่กี่ปี แต่บางรายก็เป็นเรื้อรังเป็นๆหายๆ หรือบางรายอาจเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆและมีความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นรุนแรง

หลังจากหายแล้วเป็นอย่างไร

ในผู้ป่วยบางคน แม้ว่าจะไม่มีการอักเสบแล้ว แต่อาจจะทิ้งรอยด่างไว้ที่ผิวหนัง

โรคผิวหนังแข็งหายขาดได้หรือไม่

ในกลุ่มที่อายุน้อยและกลุ่มที่เป็นโรคหนังแข็งเฉพาะที่ มักจะหายเร็วและหายขาดได้ง่ายกว่ากลุ่มโรคหนังแข็งชนิดซิสเต็มมิกที่กระจายไปมากกว่าอาจจะเป็นเรื้อรังเป็นๆหายๆ หรือใช้ระยะในการรักษามากกว่า

สามารถออกกำลังกายได้ไหม กระทบกับชีวิตประจำวันหรือไม่

โรคหนังแข็งในระยะต้นจะสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างปกติ แต่อาจมีอาการเหนื่อยง่ายร่วมด้วย ในเด็กสามารถร่วมกิจกรรมกีฬาได้ และควรสนับสนุนให้ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วย 

ผู้เป็นโรคหนังแข็งสามารถมีลูกได้หรือไม่

ผู้ป่วยโรคหนังแข็ง สามารถมีเพศสัมพันธ์และมีลูกได้ตามปกติ เพราะยังไม่มีหลักฐานว่ามีผลทางพันธุกรรม แต่ควรปรึกษาทางแพทย์เพื่อตรวจสอบตัวยาที่รับประทานอยู่ เพราะยาบางชนิดอาจมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์ได้

> โรคผิวหนังแข็ง (Scleroderma) คืออะไร

> อาหารเสริมแนะนำสำหรับผู้เป็นโรคหนังแข็ง